Covid 19 testi PII "Spārīte"

Labo domu gaišums...

Ziemassvētku pasākums PII "Spārītē"

Zobu higiēnista pakalpojumi

PII "Spārīte" noteikti papildus drošības pasākumi, lai samazinātu Covid19 izplatības riskus