EKOSKOLAS GADA TĒMAS NOSLĒGUMA PASĀKUMS.

Vecākiem vairs nav jāiesniedz apliecinājumi

Bērnudārzā darbs turpinās

Rīcības shēma saslimšanas gadījumā ar Covid -19

4.GRUPAS BĒRNI IEPAZĪST PROFESIJU-UGUNSDZĒSĒJS/GLĀBĒJS.