Iestādes darbs augustā

Covid 19 testi PII "Spārīte"

Zobu higiēnista pakalpojumi

PII "Spārīte" noteikti papildus drošības pasākumi, lai samazinātu Covid19 izplatības riskus

PII "Spārīte" piedalās izlietoto bateriju vākšanas konkursā.