Ikdienā bērnudārzā ir daudz dažādu notikumu - priecīgu, zinātkāru, neparedzamu - visiem notikumiem te ir vieta. Tāda ir dzīve bērnudārzā.