Enerģijas eksperimenti. Eksperimenti ļauj mums labāk izprast apkārtējo pasauli. Bērniem patīk zinātne, visi eksperimenti sagādā prieku un stimulē tālākas zināšanas par sarežģītiem priekšmetiem.