Ekoskolas aktualitātes

Ekoskolas gada tēmas noslēgums.

07.06.2024 Ekoskolas gada tēmas noslēgums.

Aktīvais mācību gads jau noslēdzies un arī Ekoskolas gada tēma- KLIMATA PĀRMAIŅAS. Šajā mācību gadā daudz esam veltījuši laiku, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus un lai īstenotu dažādas aktivitātes, iesaistot visu mācību iestādi un apkārtējo sabiedrību.

Pasaules velosipēdu diena.

03.06.2024 Pasaules velosipēdu diena.

Pasaules velosipēdu dienu svin katru gadu 3. jūnijā un tās mērķis ir pievērst uzmanību priekšrocībām, ko sniedz velosipēda izmantošana.

Ekoskolas stenda atklāšana.

03.06.2024 Ekoskolas stenda atklāšana.

Sadarbojoties ar Ekopadomi un ar vecāku atbalstu Nīcas PII “Spārītē” ir uzstādīts jauns ziņojumu dēlis, kur izvietot aktuālo informāciju par Ekoskolas aktivitātēm iestādē. Tas atrodas pie “Spārītes” galvenās ieejas un informāciju uz tā var izlasīt arī neienākot iestādes teritorijā.  

ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2024

24.05.2024 ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2024

Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos un mācīšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Biloģiskās daudzveidības diena 2024

24.05.2024 Biloģiskās daudzveidības diena 2024

22. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Bioloģiskā daudzveidība – sugu, dzīvotņu, ekosistēmu dažādība – ir pamats, kas balsta visu dzīvības tīklu pasaulē, taču šobrīd pasaulē tā ir apdraudēta.

PASAULES BIŠU DIENA 2024

24.05.2024 PASAULES BIŠU DIENA 2024

20. maijā tiek atzīmēta Pasaules bišu diena. Šī gada sauklis ir “Bites sadarbojas ar jaunatni” jeb “Bee engaged with Youth”, vēršot uzmanību uz jauniešu iesaisti biškopībā un apputeksnētāju saglabāšanā.

4.GRUPA STĀDA KOKUS

08.05.2024 4.GRUPA STĀDA KOKUS

Par meža svarīgo lomu mūsu ikdienā domā arī Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” 4. grupas bērni, kas šajā nedēļā devās uz Jūrmalciemu, stādīt kokus. Viņiem bija lieliska iespēja dabā aplūkot un izmēģināt, kā tiek nodrošināta meža ilgtspējīga apsaimniekošana. Noskaidrojām arī kā noteikt koka vecumu.

ZEMES DIENA 2024

22.04.2024 ZEMES DIENA 2024

Zemes diena ir ikgadējs globāls pasākums, kas tiek atzīmēts 22. aprīlī. Šī diena mums katram atgādina, ka Zeme un tās ekosistēma mums visiem nodrošina dzīvību. Katru gadu cilvēki aizvien vairāk un vairāk izmanto zemeslodes resursus, pat neapzinoties, ka tie tik ātri neatjaunojas, vai vispār vairs nav atjaunojami, jo ir izdarīts pārāk liels posts.

MEŽA DIENA 2024

22.03.2024 MEŽA DIENA 2024

2024. gada tēma ir “Meži un inovācijas – Jauni risinājumi labākai pasaulei”.

Kādam lieks- kādam prieks!

19.02.2024 Kādam lieks- kādam prieks!

Daudzi mājsaimniecībās radītie atkritumi ir derīgi zaļākai dzīvei – otrreizējai pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai.

SILTO DŽEMPERU DIENA 2024

15.02.2024 SILTO DŽEMPERU DIENA 2024

Jau devīto gadu pēc kārtas Latvijā notiks akcija ‘’Silto džemperu diena’’, ar mērķi izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi, klimatam draudzīgākus paradumus.

MITRĀJU DIENA 2024

02.02.2024 MITRĀJU DIENA 2024

Pasaules mitrāju diena ir globāla izglītojoša kampaņa, ko atzīmē katru gadu 2. februārī, lai uzsvērtu mitrāju vērtību.

EKOSKOLAs RĪCĪBAS DIENAS 2023

30.01.2024 EKOSKOLAs RĪCĪBAS DIENAS 2023

Nīcas PII "Spārīte" Rīcības dienas ietvaros pievērsās bezatkritumu dzīvesveidam un aprites ekonomikai.

2023./2024.māc.g. tēma- klimata pārmaiņas

30.01.2024 2023./2024.māc.g. tēma- klimata pārmaiņas

Šajā mācību gadā esam apņēmības pilni pievērst uzmanību tieši klimata pārmaiņām, jo šobrīd, mūsuprāt, nav svarīgākas un steidzamākas vides problēmas par klimata pārmaiņu mazināšanu.

ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2023

30.01.2024 ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2023

Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.