Ārpusnodarbību darbs

KORIĢĒJOŠĀ VINGROŠANA

08.04.2024 KORIĢĒJOŠĀ VINGROŠANA

Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 15.05-15.35. Nodarbības vada sporta skolotāja Kristīne Krista Skudra.

Nodarbības mūzikas skolā.

08.04.2024 Nodarbības mūzikas skolā.

Sadarbojoties ar Nīcas mūzikas skolu, bērniem ir iespēja apmeklēt dažādas nodarbības arī laikā, kad bērni atrodas pirmsskolas izglītības iestādē "Spārīte".

Tautisko deju nodarbības 2023./2024.mācību gadā.

30.01.2024 Tautisko deju nodarbības 2023./2024.mācību gadā.

Sadarbojoties ar Nīcas kultūras namu, Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes "Spārīte" bērniem ir iespēja apgūt tautiskās dejas un to elementus.

Džimbas 11 soļu drošības programma.

30.01.2024 Džimbas 11 soļu drošības programma.

Jau vairākus gadus pie mums tiek realizēta Džimbas 11 soļu drošības programma.