2019./2020.mācību gadā darbojas sekojošas grupas:

GRUPA

GRUPAS NOSAUKUMS

BĒRNU VECUMS

BĒRNU SKAITS

SKOLOTĀJAS

SKOLOTĀJA PALĪGS

KONTAKTI

1.grupa

Rūķīšu namiņs

1,5-3 gadi

 

Ina Zaļā

Baiba Miksone

Airisa Štorha

63452267

2.grupa

Saulīte

2,5-5 gadi

 

Agita Ābola

Agita Simsone

Aiga Jankēvica

63452268

3.grupa

Buratīno

2,5-5 gadi

 

Gunta Barena

Rasita Cibule

Laila Veisberga

63452269

4.grupa

Kāpēcītis

5 - 7 gadi

 

 

Baiba Roga

Rita Kozule

Ināra Siliņa

63452270

 

 

 5. grupa

Sprīdītis

5 - 7 gadi

 

Antra Mače

Sarmīte Eglija

Velga Kazāka

63452271

6.grupa

Kamenīte

5 - 7 gadi

 

Dagnija Pele Putniņa

Karīna Čaure

Ināra Šeidlere

25485106

7. grupa

Skudriņas

1,5 - 3 gadi

 

Lāsma Ozoliņa

Anda Grickus

Laura Zaļā

25472537

 

Atvērts no 07.30 - 18.00

Darbojas DEŽŪRGRUPA:

Rītos no plkst.7.00 – 7.30

Strādā skolotājas – Rita Kozule, Antra Mače