Zinātnes diena. Eksperimenti bērniem ļauj kļūt par pētnieku - mācoties, vērojot notiekošo, nogaidīt, pašam darbojoties, nonākot līdz secinājumiem un radot atbildes uz jautājumiem.