Mana Spārīte 

Spārīte, Spārīte, tu mana bērnība,

Bērnības sapņi visskaistākie.

Pasakas, spēles, lelles un rūķi

Kopā ar mani Spārītē mīt.

 

Celšos es spārnos, lidošu augstu,

Palīdzi mazliet man, skolotāj!

Pasmaidi, noglāsti, panāc man pretī,

Palīdzi lidot man, skolotāj!

 

Piedz.

Es ziediņš, es putniņš,

Es bērniņš tāds pasaulē vienīgais.

Ak, mīliet, ak, ļaujiet,

Man izaugt par ziedu,

Man izaugt par putnu,

Par cilvēku tādu tik vienīgo!

 

Spārītei spārni tik skaisti, bet trausli,

Lūdzu, saudzē tos, nesalauz.

Spārītes, mārītes, lidosim augstu

Tā, lai pasaule ierauga mūs.

 

Dairas Eglītes vārdi

Indras Štubes mūzika