Datums: 02.06.2022 BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS DIENA


Bioloģiskās daudzveidības izzušana ir viena no divām lielajām cilvēku radītajām vides problēmām (otra ir klimata pārmaiņas), kas draud līdz nepazīšanai mainīt mūsu pasauli. Cilvēku vēlme arvien vairāk zemes platību atņemt dabai un izmantot lauksaimniecībai, koksnes un citu resursu ieguvei, kā arī mūsu radītais piesārņojums un klimata pārmaiņas ir galvenie iemesli, kā dēļ izzūd sugas un ar tām saistītās ainavas un vērtības. Tomēr, sekojot zinātnieku ieteikumiem, mēs varam pārtraukt sugu izmiršanu un nosargāt dabu – visvairāk tieši mūsu pašu labā. Arī Nīcas pirmsskolas ziglītības eistāde "Spārīte" kā Ekoskola daudz domā par dažādām vides problēmām un iespējamiem risinājumiem. Šo dienu mēs pavadījām novērtējot to, kas mums ir visapkārt un ieraugot dabas vareno dažādību. 

#BioloģiskāDaudzveidība #BiodiversityDay #Ekoskolas


BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS DIENA