Veselības sporta nedēļas izaicinājums. Ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt vairāk sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.