VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA 2022

Datums: 24.10.2022 VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA 2022


Jau 11 .gadu pēc kārtas Latvijā norisinā Latvijas Veselības sporta nedēļa. Veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt dažādas sabiedrības kategorijas: bērnus, jauniešus, strādājošus, seniorus, vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi.

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2022 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Tā tiek organizēta, lai sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem un piedāvātu fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties. 

Arī Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte" jau vairākus gadus ņem dalību šajā pasākumā un popularizē aktīvu dzīvesveidu. Šajā mācību gadā pievērsām uzmanību daudzpusīgai ksutībai ar pasākumu ciklu "KUSTIES VAIRĀK- JŪTIES LABĀK", kur visas nedēļas garumā aktīvi darbojāmies- dejojām aerobiku, braucām ar velosipēdiem un devāmies rudens pārgājienā. 

Vairāk informācijas par Latvijas Veselības sporta nedēļu var apskatīt šeit: 


VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA 2022