Datums: 27.10.2022 "SPĀRĪTE" SAŅEM ZAĻO KAROGU


Arī 2022./2023. mācību gadā pie Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes "Spārīte" plīvos Ekoskolas zaļais karogs, kas ir viens no augstākajiem apbalvojumiem, ko piešķir par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanu skolā un tās apkārtnē.
Ekoskolas programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudzām mācību jomām, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi, interesi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties.