Datums: 06.11.2020 PII "Spārīte" noteikti papildus drošības pasākumi, lai samazinātu Covid19 izplatības riskus


2020