Datums: 22.09.2021 Par dežūrgrupu slēgšanu


Pamatojums: Uz 01.09. kopā saņemti četri iesniegumi (no 3 grupām).  Katrs bērns apmeklējis dežūrgrupu 1 dienu. Dežūrgrupas nav atļauts apvienot, ņemot vērā patreizējo epidemioloģisko situāciju.