Datums: 30.10.2021 Pabalsts bērnu vecākiem


Iesniegumu varat sūtīt elektroniski pirmsskola@nica.lv vai  iesniegt/aizpildīt Nīcas PII "Spārīte" no 01.11.-03.11.(ieskaitot), laikā  no plkst.10.00. - 12.00.

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.13

Iesniegums pabalsta saņemšanai