Datums: 08.09.2021 INFORMĀCIJA VECĀKIEM


Ja jūsu bērnam nepieciešama dežūrgrupa, informējiet savas grupas skolotājas  un aizpildiet iesnieguma veidlapu, kuru varat saņemt grupās vai pie lietvedes.