ETwinning projekta noslēgums.

Datums: 05.06.2023 ETwinning projekta noslēgums.


Jau kādu laiku Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” Rudes filiāles 6.grupas bērni kopā ar skolotāju Agnesi Sīkli aktīvi darbojās eTwinning projektā “Taureņu dzīves cikls”, kur kopā ar sadarbības partneriem no Mārupes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”, Slapes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” un Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” kopā vēro un izzina kā tropu tauriņi izšķiļas no kūniņas, ko viņi ēd un kā dzīvo. 

Divu mēnešu garumā bērni paši audzēja no kūniņām izšķīlušos tauriņus, baroja tos, mitrināja, veica dažādas izzinošas aktivitātes, dziedāja dziesmas kopā ar sadarbības partneriem Zoom platformā, spēlēja kopīgu spēli, rakstīja savas pārdomas par projektu izmantojot Padlet sienas, kā arī beigās rīkoja tauriņu bēres, jo nav noslēpums, ka dzīves cikls beidzas ar nāvi.

Bērnu aizsardzības dienā, 1.jūnijā Nīcas pirmsskolas "Spārīte", 6.grupas bērni devās uz Tērvetes dabas parka Tauriņu māju, kur kopā ar vēl divām projekta pirmsskolām no Latvijas - Slampes PII "Pienenīti" un Jelgavas PII "Zemenīti", piedalījās eTwinning naciolālā projektā "Tropu taureņi" noslēguma pasākumā.

Projekta mērķis bija bērniem parādīt īstu un reālu tauriņu dzīves ciklu, kur no kūniņa izšķiļas dzīvs tauriņš par kuru ir jārūpējas, jābaro, jāsmidzina ūdens uz spārniņiem, jo tropu tauriņiem, kā noskaidrojām, ir vajadzīgs 90% mitrums. Šis projekts deva iespēju bērniem pašiem skaidrot, izzināt un izpētīti tropu tauriņus reālā dzīvē, ne grāmatās. Ticam un ceram, ka šīs zināšanas un pieredze bērniem paliks atmiņā kā jauks piedzīvojums un pieredze.  Projekta gala rezultātā tapa kopīga e-grāmata, kurā atspoguļojām procesus kā mums veicās, kas izdevās un pie kādām niansēm nākamos projektos būs jāpiestrādā.


Projekts "Taureņu dzīves cikls".