EKOSKOLAS GADA TĒMAS NOSLĒGUMS.

Datums: 07.06.2023 EKOSKOLAS GADA TĒMAS NOSLĒGUMS.


Mācību gads ir noslēdzies un arī Ekoskolas gada tēma- atkritumi. Šajā mācību gadā daudz esam veltījuši laiku, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus un  lai īstenotu dažādas aktivitātes, iesaistot visu mācību iestādi un apkārtējo sabiedrību. Šīs bija tās mazās rīcības, ko kopīgi darot mēs veidojām lielu ietekmi un mācību gada noslēgumā vēlamies apsveikt ik katru ar iesaistīšanos un mērķu sasniegšanu.

Kopīgiem spēkiem esam sasnieguši vairākus mērķus:

1.Iegūtas zināšanas un izpratni par atkritumu ietekmi uz dabu un cilvēku veselību. Atkritumu šķirošana veidota kā ieradums gan bērniem, gan citiem pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem. Popularizēta ideja par lietu otrreizēju izmantošanu un lieku atkritumu neradīšanu.

2.Samazināti ēdiena atkritumi iestādē par 19,16%

3. Ar vecāku palīdzību labiekārtoti grupu laukumi un iestādes teritorija no otrreiz izmantojamiem materiāliem!

4.Pareizai pārstrādei nodots 738 kg izlietoto bateriju un 3 tonnas 770 kg makulatūras.

 

Šis mācību gads mums ir bijis notikumiem bagāts un piedzīvojumiem pilns, kas devis iespēju ieraudzīt cik daudz mēs kopā varam izdarīt. Paldies vēlamies teikt saviem darbiniekiem, jo viņu ieguldītais darbs ir nenovērtējams, kā arī mūsu mazajām spārītēm par zinātkāri un degsmi acīs, kas liek tiekties uz priekšu un kļūt vēl labākiem. Paldies arī vecākiem par atbalstu un sapratni. Laiks uzkrāt spēkus, atpūsties, lai jau nākamajā mācību gadā sasniegtu jaunas un vēl augstākas virsotnes!


MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS!