Datums: 11.03.2021 Covid 19 testi PII "Spārīte"


Veselības inspekcija noteikusi katrai iestādei laboratoriju, kura nodrošina testu piegādi un savākšanu. Mūsu iestādi apkalpo Centrālā laboratorija. Savukārt nepieciešamos sagatavošanas darbus un apkopojumu veic mūsu medmāsa un lietvede.