Datums: 28.04.2020 Bērnudārzā darbs turpinās


Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, bērnudārzu ikdienas apmeklē vairāk kā 40 bērni.Bērnu dienas režīms nav būtiski mainījies, notiek nodarbības, rotaļas svaigā gaisā, bērni vingro, dzied. Vairāk darba ir darbiniekiem - papildus drošības pasākumi, dezinfekcijas u.c, bet bērnus tas neskar un viņi to nemana.Un tā tam arī ir jābūt, jo dzīve turpinās.