Datums: 25.03.2020 ATGĀDINĀJUMS VECĀKIEM


  • Kartu piektdienu (kamēr valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis) vecākiem līdz plkst.11.00 jāiesniedz apliecinājums, ka viņa bērns un ģimenes locekļi pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši kontaktā ar personām ,kuras atgriezušās no ārvalstīm.
  • Apliecinājuma veidlapa jāiesniedz PII "Spārīte"katru piektdienu līdz plkst 11.00 (20.03.,27.03. un 03.04.un 09.04.
  • Jāiesniedz vecākiem , kuri nevar citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
  • Veidlapas piektdienās pieejamas PII Spārīte zāles priekštelpā, PII Spārīte mājas lapā-www.nica.lv/izglītība/aktualitātes.
  • Apliecinājumu var iesūtīt arī elektroniski pirmsskola@nica.lv (parakstīt ar elektronisko parakstu vai parakstītu dokumentu ieskenēt).
  • Dežūrgrupā tiks pieņemti tikai tie bērni , kuru vecāki būs iesnieguši kārtējo apliecinājumu.
  • SARGĀSIM SEVI UN SAVUS MĪĻOS!