ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2023

Datums: 03.11.2023 ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2023


Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Bērni pavada arvien mazāk laika ārā un tas ietekmē viņu veselību, attīstību un labklājību.

Arī mēs, Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” šajā dienā aktīvi darbojāmies āra vidē- kādas grupas sakopa savus laukumus, vāca, nospieda rudens lapas, ko pēc tam izmantot radošajos darbiņos. Viena no grupām parūpējās, lai pavasarī viņu laukumā uzziedētu skaistas tulpes, katrs bērns zemē iebakstīja savu tulpes sīpoliņu.  Vecākie “Spārītes” bērni cītīgi apguva dažādas dabā sastopamās krāsas un noskaidroja cik lielas un mazas var būt lapas. Izlaiduma grupa veica pētījumu, lai noskaidrotu kādas ir atkritumu šķirošanas iespējas Nīcā un vai ir pietiekami daudz un pieejami šķiroto atkritumu konteineru.

Laiks, kas pavadīts dabā, Āra izglītības dienā vai jebkurā citā dienā padarīs bērnus laimīgākus un sniegs tiem daudzas dzīvē noderīgas prasmes. Tāpēc “Spārītes” bērni atgādina- dosimies dabā!

#OutdoorClassroomDay un #Ekoskolas


ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2023