ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2022

Datums: 03.11.2022 ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2022


ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2022

Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.  Bērni pavada arvien mazāk laika ārā un tas ietekmē viņu veselību, attīstību un labklājību. Laiks, kas pavadīts dabā, Āra izglītības dienā vai jebkurā citā dienā padarīs bērnus laimīgākus un sniegs tiem daudzas dzīvē noderīgas prasmes.

Lielākā daļa mācību procesa tiek pavadīts telpās mācoties par dabas procesiem, bet vislabākais veids, kā to darīt, ir doties ārā un realitātē izpētīt šos procesus.

Arī Nīcas PII “Spārītē” šodien rotaļnodarbības notika ārā. 4.GRUPA- veidoja lauku sētu/fermu no smiltīm, fiziskās aktivitātes mācību joma spēlēja futbolu un attīstīja līdzsvara noturēšanu ar dažādiem vingrinājumiem, kā arī matemātikas mācību jomā apguva terminus vesels/puse/ceturtdaļa izmantojot dažādus dabas materiālus.

5.GRUPA- iepazina dažādu koku mizas, pētīja to nospiedumus un noskaidroja koku nosaukumus, ar tiem radoši darbojās.

3.GRUPA-Veidoja vēja turbīnas, kur vairāk pētīja kā no vēja iegūt enerģiju, pārrunāja, kur šo enerģiju varētu izmantot ikdienā.  No lapām izveidoja Latvijas karti un vēja turbīnas  izvietoja tuvāk Nīcai.

7.GRUPA- bērni atsauca atmiņā jaukās un krāsainās rudens dienas, ko iemūžināja āra gleznojumā. Izmantojot pārtikas plēvi, kas nostiepta starp diviem kokiem, tika izveidots laukums, kurā bērni varēja mākslinieciski izpausties, zīmējot savas atmiņas, emocijas par aizgājušo rudeni.

Visas grupas piedalās arī iestādes rudens darbos- grābj un vāc lapas, sagatavo grupu laukumus ziemas sezonai.

#OutdoorClassroomDay #EKOSKOLA #Sparitenica


ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA 2022