Datums: 04.03.2020 NĪCAS NOVADA PII "SPĀRĪTE" AICINA DARBĀ MEDMĀSU


NĪCAS NOVADA pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” AICINA DARBĀ

Amata nosaukums –  medmāsa

  Prasības – sertificēta ārstnieciskā persona, kas reģistrēta Latvijas māsu reģistrā.

Galvenie amata pienākumi:

  • bērnu medicīniskā aprūpe,
  • saslimstības samazināšanas profilakses darbs,
  • sadarbība ar ģimenes ārstiem,
  • iestādes sanitāri higiēniskā stāvokļa uzraudzība,
  • bērnu dienas režīma ievērošanas kontrole,
  • sabalansētas bērnu ēdienkartes sastādīšana, ēdināšanas kvalitātes kontrole, darbs ar ēdināšanas programmu “Rausītis”.

Darba vietas adrese:

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte’, Saules iela 5,  Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV 3473

Atalgojums  – € 692 – 785 ( vadoties no MK noteikumiem Nr.851., no18.12.2018.)

 

Pieteikšanās amata vakancei:  CV iesniegt līdz 2020.gada 23. martam(ieskaitot) elektroniski uz pirmsskola@nica.lv, vai Nīcas novada PII Spārīte pie lietvedes, Saules  ielā 5, Nīcā.  Kontaktpersona – vadītāja D. Eglīte, t.29132273