2019./2020.mācību gadā darbojas sekojošas grupas:

GRUPA

GRUPAS NOSAUKUMS

BĒRNU VECUMS

BĒRNU SKAITS

SKOLOTĀJAS

SKOLOTĀJA PALĪGS

KONTAKTI

1.grupa

Rūķīšu namiņs

1,5-3 gadi

 

Ina Zaļā

Baiba Miksone

Karīna Nolle

63452267

2.grupa

Saulīte

2,5-4 gadi

 

Agita Ābola

Agita Simsone

Aiga Jankēvica

63452268

3.grupa

Buratīno

2,5-4 gadi

 

Gunta Barena

Rasita Stasjus

Laila Veisberga

63452269

4.grupa

Kāpēcītis

5 gadi

 

Baiba Roga

Rita Kozule

Ināra Siliņa

63452270

5.grupa

Sprīdītis

5-6 gadi

 

Antra Mače

Sarmīte Eglija

Velga Kazāka

63452271

 

Atvērts no 07.30 - 18.00

Darbojas DEŽŪRGRUPA:

Rītos no plkst.7.00 – 7.30

Strādā skolotājas – Rita Kozule, Antra Mače