Datums: 28.09.2020 Saņem Ekoskolas zaļo karoguŠoreiz citādākā formātā- attālināti Facebook tiešraidē,tika suminātas Ekoskolas, kas šogad ieguva Ekoskolu programmas apbalvojumus.
Lepojamies, ka jau ceturto reizi pēc kārtas Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde iegūst Ekoskolu Zaļo karogu! Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols.Ekoskolu programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi, interesi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties. Šogad turpināsim darboties pie tēmas""Bioloģiskā daudzveidība". Kur pēc rotaļnodarbībām bērni kļūst par dabas pētniekiem un dodoties pastaigā izpētīs un iepazīs  pirmsskolas teritoriju.