Datums: 26.08.2020 Rīta dežūrgrupa atsāk darboties


Dežūrgrupā bērnus pieņem no plkst.7.00. Vecākiem jāraksta iesniegums, kurš'jāiesniedz lietvedei.