Datums: 28.09.2020 Pārmaiņas “Spārītē”


Pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte” aizvadīta darbīga vasara, kuras laikā notika vairāki, darbietilpīgi remonta un labiekārtošanas darbi. Vizuālas pārmaiņas redzamas iestādes teritorijā. Vecais asfalta segums nomainīts pret  bērniem drošu un glītu bruģakmens  klājumu, kuram ierīkotas lietus ūdeņu  noplūdes vietas. Darbus veica SIA “Taigers”, izremontējot arī sešas iekštelpas. Izremontēts medmāsas, vadītājas un mūzikas kabinets, veļas mazgātava un divas palīgtelpas. Šīm telpām iegādātas arī jaunas mēbeles.

SIA  “SANIX PRO “veica kanalizācijas un ūdensvadu sistēmas pārbūvi, veļas mazgātavā uzstādīja veļas žāvētāju, bet grupās trauku mazgājamās mašīnas. Tas viss dod iespēju garantēt higiēnisko normu ievērošanu. Vairākās grupās nomainītas bērnu mēbeles. Iegādāti galdiņi un krēsliņi, kuriem pēc nepieciešamības var regulēt augstumu. 2. un 3.grupā tagad ir jauni, funkcionāli rotaļlietu un mācību materiālu plaukti.

Labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi. Atjaunota guļbaļķu  rotaļu nojume, laukumi papildināti ar jaunām rotaļu celtnēm. Paldies mūsu aktīvajiem 3. grupas bērnu vecākiem, viņu rosinātājai un ideju autorei Evitai Kalējai, kura spēja iesaistīt laukuma labiekārtošanā ne tikai savas grupas vecākus, bet arī savu ģimeni.  Iegādāti skaisti krēsli zālei. Mūzikas kabinetā tagad būs jaunas digitālās klavieres, bet 5/6 gadīgo bērnu apmācībai izmantosim mūsdienīgus interaktīvos ekrānus.

Īpašu paldies, Spārītes saime saka, Nīcas novada komunālajai pārvaldei. Aigars Veiss kopā ar saviem darbiniekiem aktīvi iesaistījās  mūsu bērniem drošas un estētiskas vides veidošanā – pie iestādes izveidoti ātrumu ierobežojošie aizsargvaļņi, ierīkots apgaismojums rotaļu laukumos un pagalmā.

Esam mainījušies ne tikai  vizuāli. Augam arī skaitliski. 1. septembrī “Spārītē” bija 122 bērni. No 1. augusta par savējiem saucam arī Rudes pirmskolas skolēnus, jo tur tagad, ir PII “Spārītes” filiāle. Pašreiz Rudē darbojas viena bērnu grupiņa, bet no 1. oktobra plānots atvērt grupu arī bērniem no 1,5 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka būsim vēl vairāk. Remonts jau pabeigts, gādājam inventāru un visu nepieciešamo, lai Rudes paši mazākie bērni varētu rotaļāties un mācīties skaistā, attīstošā vidē.

Daira Eglīte, PII”Spārīte” vadītāja