Datums: 05.08.2020 Informācija Rudes pirmsskolas bērnu vecākiem


Šobrīd plānojam un ļoti ceram, ka Rudes filiāles lielie bērni (3 - 6 gadīgie) varēs atsākt apmeklēt savu pirmsskolu no 1.septembra . Savukārt mazie bērni no 1. oktobra.   Aicinām bērnu vecākus, kuri to vēl nav izdarījuši, iesniegt Nīcas PII "Spārīte" iesniegumu par bērna uzņemšanu mūsu iestādē.To var izdarīt arī elektroniski pirmsskola@nica.lv  Tādā gadījumā iesniegums jāieskenē vai jāparaksta ar elektronisko parakstu. Augustā veicam grupu komplektēšanu.