Datums: 12.10.2020 4. grupas ekskursija uz Papes Ornitoloģisko staciju


4. grupa 8.oktobrī brauca mācību ekskursijā uz Papes Ornitoloģisko staciju. Bērni iepazinās ar ornitologu Oskaru Keišu, kurš pastāstīja par putnu gredzenošanu, parādīja murdu, kurā tiek ķerti putni, kā arī pastāstīja par dažādām putnu sugām (zeltgalvīti, žubīti, dziedātājstrazdu, lielo zīlīti un sārtgalvīti).